FEDAC - Santa Coloma

Recuperacions del setembre

 

ORGANITZACIÓ DELS EXÀMENS DE RECUPERACIÓ DE SETEMBRE    (CURS 13-14)

 

Recordeu que per poder fer els exàmens és condició necessària haver fet les activitats d'estiu.

Porteu tot el material necessari inclòs l'ordinador carregat.

 

PRIMER DE L’ESO

 

DIMARTS 2 SETEMBRE

HORA

MATÈRIA

AULA

9

CRÈDIT DE SÍNTESI (lliurament de la feina al tutor)

1A

9-10

MATEMÀTIQUES I OPTATIVA

1A

10-11

CATALÀ I OPTATIVA

1A

11:20-12:20

CIÈNCIES NATURALS

1A

 

12:20-13:20

CASTELLÀ

1A

EVP I RELIGIÓ

1A

 

DIMECRES 3 SETEMBRE

HORA

MATÈRIA

AULA

9-10

ANGLÈS

1A

10-11

SOCIALS

1A

11:20-12:20

MÚSICA

1A

 

12:20-13:20

TECNOLOGIA I INFORMÀTICA

1A

E. FÍSICA

 

 

 

 

SEGON DE L’ESO

 

 

DIMARTS 2 SETEMBRE

 

HORA

MATÈRIA

AULA

9

CRÈDIT DE SÍNTESI (lliurament de la feina al tutor)

1A

9-10

MATEMÀTIQUES I OPTATIVA

1B

10-11

CATALÀ I OPTATIVA

1B

11:20-12:20

CIÈNCIES NATURALS

1B

 

12:20-13:20

CASTELLÀ

1B

EVP I RELIGIÓ

1B

DIMECRES 3 SETEMBRE

hora

matèria

aula

9-10

ANGLÈS

1B

10-11

SOCIALS

1B

11:20-12:20

MÚSICA

1B

 

12:20-13:20

TECNOLOGIA I INFORMÀTICA

1B

E. FÍSICA

 

 

 

 

TERCER DE L’ESO

DIMARTS 2 SETEMBRE

 

HORA

MATÈRIA

AULA

9-10

MATEMÀTIQUES I OPTATIVA

3A

10-11

CATALÀ I OPTATIVA

3A

11:20-12:20

CIÈNCIES NATURALS: FÍSICA-QUÍMICA I BIOLOGIA-GEOLOGIA

3A

 

12:20-13:20

EVP / RELIGIÓ  / CULTURA CLÀSSICA

3A

CASTELLÀ

3A

3A

15-16

LLIURAMENT DE LES MEMÒRIES I VIDEO (VISUALITZACIÓ) DEL CRÈDIT DE SÍNTESI.

3A

 

DIMECRES 3 SETEMBRE

HORA

MATÈRIA

AULA

9-10

ANGLÈS

3A

10-11

SOCIALS

3A

11:20-12:20

MÚSICA

3A

 

12:20-14

TECNOLOGIA I INFORMÀTICA/ EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA/ FRANCÈS/ EMPRENEDORIA

3A

E. FÍSICA

 

 

QUART DE L’ESO

 

DIMARTS 2 SETEMBRE

 

HORA

MATÈRIA

AULA

9-10

MATEMÀTIQUES I OPTATIVA

4A

10-11

CATALÀ

4A

11:20-12:20

BLOC OPTATIU 1:FISICA-QUIMICA/ LLATÍ/ MÚSICA

4A

 

12:20-13:20

CASTELLÀ

4A

ETICA I RELIGIÓ

4A

DIMECRES 3 SETEMBRE

 

HORA

MATÈRIA

AULA

9-10

ANGLÈS

4A

10-11

SOCIALS

4A

11:20-12:20

BLOC OPTATIU 2: BIOLOGIA-GEOLOGIA/ INFORMÀTICA

4A

 

12:20-13:20

BLOC OPTATIU 3: TECNOLOGIA/FRANCÈS/E.VISUAL I PLÀSTICA

4A

E. FÍSICA

 

 

 

 

 

Bon estiu

La comunitat educativa de l'escola FEDAC-Santa Coloma us desitja un molt bon estiu amb aquest vídeo. Gaudiu de les vacances!

 

 

 

 

Activitats d'estiu 2014

 

alt

Aquí teniu el link al moodle on podreu trobar les activitats d'estiu.

 

Recordeu que heu d'entrar com a visitants:

 

1 ESO

2 ESO

3 ESO

4 ESO

 

 

Durant l’estiu has de fer les activitats d’estiu assenyalades amb una creu en el full que us han donat el dia d'entrega de notes. L’objectiu de la nostra proposta de treball és que comencis el curs amb la/les matèria/es més reforçades o bé perquè preparis la recuperació de setembre.
 
Les activitats d’estiu són una part important de la nota de recuperació de setembre. La  presentació incorrecta o superficial, o no presentar-les, dificultarà la recuperació de l’àrea corresponent, ja que tenen un pes important  en la nota de setembre.
 
 
Observacions importants: els ordinadors seran imprescindibles per fer els exàmens de setembre. Cal  que els alumnes el portin cada dia.
Si preveieu  que no tindreu accés a Internet al lloc on passeu les vacances, descarregueu-vos allò que necessitareu per estudiar i fer les activitats.
 
 

Cicle Mitjà - Can Zam

 

 

 

Google+

 

 

Agenda
Notícies Escola 2.0
Escola Trilingüe